Předmětové soutěže

název soutěže kategorie informační soubory
A 2 - Biologická olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné:  
A 4 - Dějepisná olympiáda Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 5 - Fyzikální olympiádaA B C D E F G - Archimediáda Propozice MŠMT a obecné: Úvodní dopis, termíny, přihláška do KK Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 6 - Chemická olympiádaA B C D E Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: VYJÁDŘENÍ ÚK CHO KE ZMĚNĚ LEGISLATIVY PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI Propozice MŠMT a obecné: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2016 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 7 - Matematická olympiádaA B C P Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Propozice MŠMT a obecné: Leták Z5-Z9 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 8 - Matematický klokanBenjamín Cvrček Junior Kadet Klokánek Student Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 9 - Olympiáda v českém jazyce  Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 10 - Soutěž v německém jazyceI.A I.B II.A II.B II.C III.A III.B Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 11 - Pythagoriáda5 6 7 8 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 12 - Soutěž v anglickém jazyceI.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 13 - Soutěže ve francouzském jazyceSŠ B I SŠ B II ZŠ A I ZŠ A II Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 15 - Soutěž ve španělském jazyceSŠ I SŠ II SŠ III Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 16 - Soutěž v ruském jazyceSŠ I SŠ II SŠ III  Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 17 - Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika 02. Fyzika 03. Chemie 04. Biologie 05. Geologie a geografie 06. Zdravotnictví 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08. Ochrana a tvorba životního prostředí 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 13. Ekonomika a řízení 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16. Historie 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 18. Informatika Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 19 - Zeměpisná olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj