Předmětové soutěže

název soutěže kategorie informační soubory
A 2 - Biologická olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 4 - Dějepisná olympiádaI. II. Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 18.11.2019 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
A 5 - Fyzikální olympiádaA B C D E F G - Archimediáda Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: seznam postupujících E F Propozice MŠMT a obecné: Termíny Propozice MŠMT a obecné: Úvodní dopis + přihláška 
A 7 - Chemická olympiádaA B C D E Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: VYJÁDŘENÍ ÚK CHO KE ZMĚNĚ LEGISLATIVY PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI Propozice MŠMT a obecné: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2016 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 8 - Matematická olympiádaA B C P Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Propozice MŠMT a obecné: Leták A,B,C,P Propozice MŠMT a obecné: Leták Z5,Z6,Z7,Z8,Z9 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 9 - Matematický klokanBenjamín Cvrček Junior Kadet Klokánek Student Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 10 - Olympiáda v českém jazyceI. II. Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
A 11 - Soutěž v jazyce anglickémG III. A SOŠ III. C VG I. B VG II. B ZŠ I. A ZŠ II. A Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizované 
A 12 - Soutěže ve jazyce francouzskémSŠ I SŠ II ZŠ/VG I ZŠ/VG II Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizované 
A 14 - Soutěž v jazyce německémSŠ III. A VG I. B VG II. B ZŠ I. A ZŠ II. A Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizované 
A 15 - Soutěž v jazyce ruskémSŠ I SŠ II SŠ III ZŠ/VG Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizované 
A 16 - Soutěž v jazyce španělskémSŠ I SŠ II SŠ III Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizované 
A 17 - Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika 02. Fyzika 03. Chemie 04. Biologie 05. Geologie a geografie 06. Zdravotnictví 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08. Ochrana a tvorba životního prostředí 09. Strojírenství, hutnictví a doprava 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 13. Ekonomika a řízení 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16. Historie 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 18. Informatika Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Aktualizované propozice pro online sout잠Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
Zeměpisná olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj