Předmětové soutěže

název soutěže kategorie informační soubory
2 - Biologická olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Propozice - oprava 2 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
25 - Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika 02. Fyzika 03. Chemie 04. Biologie 05. Geologie a geografie 06. Zdravotnictví 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08. Ochrana a tvorba životního prostředí 09. Strojírenství, hutnictví a doprava 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 13. Ekonomika a řízení 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16. Historie 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 18. Informatika Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
26 - Soutěž v programováníProgramování mikrořadičů Programování webu  Programování – mládež  Programování – žáci  Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 
27 - Soutěž v jazyce anglickémG III. A SOŠ III. C VG I. B VG II. B ZŠ I. A ZŠ II. A Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží 
28 - Soutěž v jazyce německémSŠ III. A VG I. B VG II. B ZŠ I. A ZŠ II. A Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 
29 - Olympiáda v českém jazyceI. II. Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 
3 - Matematická olympiádaA B C P Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Leták kat. Z 2021_22 
30 - Soutěž v jazyce španělskémSŠ I SŠ II SŠ III Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
31- Soutěž v jazyce ruskémSŠ I SŠ II SŠ III ZŠ/VG Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
33 - Soutěž v jazyce francouzskémSŠ I SŠ II ZŠ/VG I ZŠ/VG II Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží 
34 - Dějepisná olympiádaI. II. Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 18.11.2019 
38- Fyzikální olympiádaA B C D E F G - Archimediáda Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 
4 - Zeměpisná olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 
44 - Přírodovědný klokanJunior Kadet  
50 - Chemická olympiádaA B C D E Propozice MŠMT a obecné: Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních - ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 11 Propozice MŠMT a obecné: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2016 Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: VYJÁDŘENÍ ÚK CHO KE ZMĚNĚ LEGISLATIVY PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI 
7 - Matematický klokanBenjamín Cvrček Junior Kadet Klokánek Student Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj