Vítejte na portálu školních soutěží Královéhradeckého kraje

 

V souvislosti s vývojem epidemiologické situace ČR může dojít ke změně termínů a podmínek realizace soutěží.

Bližší informace k realizaci soutěží a termínům nového ročníku biologické olympiády a chemické olympiády nejsou dosud známy, doporučujeme sledovat i webové stránky soutěží:

Vzhledem k tomu, že pracoviště Rychnov n. Kněžnou nemá v současné době organizačního garanta soutěží, obracejte se s případnými dotazy k jednotlivým soutěžím v okresních kolech na níže uvedené kontakty:
  • Olympiáda v českém jazyce/ZŠ, Dějepisná olympiáda/SŠ - organizátor okresu Náchod: Bc. Jana Nývltová
  • Matematická olympiáda Z6-8, Dějepisná olympiáda/ZŠ, Fyzikální olympiáda E, F, Biologická olympiáda-kat. C,D - organizátor okresu Jičín: Drahoslava Ženatá
  • Soutěž v jazyce německém – ZŠ, SŠ, Olympiáda v českém jazyce/SŠ, SOČ, Zeměpisná olympiáda, Matematický klokan - organizátor okresu Hradec Králové: Mgr. Dana Beráková
  • Matematická olympiáda Z5, Z9, Soutěž v jazyce anglickém-ZŠ, SŠ, Chemická olympiáda-kat. D - organizátor okresu Trutnov: Mgr. Alena Zmeškalová

 

25.6.2021

Středoškolská odborná činnost -  výsledky celostátní přehlídky - https://www.soc.cz/vysledky-43-celostatni-prehlidky-soc/

 

6.5.2021

Biologická olympiáda - kat. A a B - výsledkové listiny krajského kola naleznete zde: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11835-aktuality/55-rocnik-bio-krajske-kolo-kategorii-a-a-b-v-sledkove-listin.html

 

16.4.2021

Nabídka odborných T-exkurzí v rámci Talnetu

 

15.4.2021

Soutěž v jazyce německém

Ústřední kolo SNJ se koná 18. – 20. 5. 2021 (18.5. II.A, 19. 5. II.B, 20. 5. III.A). Platforma MS Teams. Link na elektronickou přihlášku bude zač. května zveřejněn na https://www.talentovani.cz/prihlasky. Informace a pokyny obdrží soutěžící postupující do celostátního kola v pozvánce.


13.4.2021

KRAJSKÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ 2021

Propozice naleznete zde: https://www.nipos.cz/detska-scena-2021-propozice/

 

26.3.2021

Zeměpisná olympiáda - výsledky krajského kola

 

16.3.2021

Dnes budou na zabezpečených stránkách KÚ vyvěšeny materiály ke školním kolům Biologické olympiády A a B


15.3.2021

Dnes budou na zabezpečených stránkách KÚ vyvěšeny materiály ke školním kolům Biologické olympiády C a D

 

8.3.2021

Novinky na stránkách chemické olympiády - https://olympiada.vscht.cz/cs/novinky/informace-k-testum-na-moodle-zatezovy-test/

 

3.3.2021

Zeměpisná olympiáda - výsledky okresního kola

 

18.2.2021

Zeměpisná olympiáda - tisková zpráva

 

4.2.2021

Manuál 55. ročníku Biologické olympiády

 

20.1.2021

Matematická olympiáda - okresní kola pro kategorii Z5 budou odožena. Náhradní termín se předpokládá v dubnu - červnu 2021. Pro další informace sludujte i webové stránky http://www.matematickaolympiada.cz/

 

8.1.2021

Od ledna 2021 je otevřena elektronická přihláška SOČ na www.soc.cz a rovněž je tam uveden i návod na natočení a vložení videa s prezentací práce, které je povinnou součástí přihlášky.

 

6.1.2021

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE KE ŠKOLNÍM KOLŮM ZEMĚPISNÉ OLYMPIÁDY VE ŠK. ROCE 2020/2021

 

17.12.2020

Aktuální informace k Matematické olympiádě Z5 a Z9

 

15.12.2020

Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021 - doplněné vydání VĚSTNÍK MŠMT 08/2020

 

3.12.2020

K dnešnímu dni, kraj nemá k dispozici ani pracovní znění vyhlášení programu, který by garantoval poskytnutí finančních prostředků krajům na organizaci okresních a krajských kol soutěží vyhlášených MŠMT. Stávající situace v oblasti soutěží se vyvíjí značně nepřehledně. Teprve na výzvu náměstka hejtmana pro oblast školství, Mgr. Arnošta Štěpánka, MBA začalo MŠMT 2.12. 2020 s některými kraji jednat. Z časového hlediska je celá tato záležitost kritická, prosíme proto o trpělivost.


Mgr. Svatava Odlová

odbor školství │vedoucí oddělení primárního a zájmového vzdělávání

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

 

2.12.2020

Organizace olympiád z francouzského jazyka ve školním roce 2020/21

 

1.12.2020

Informace k novému ročníku Zeměpisné olympiády naleznete na webových stránkách https://zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml

Informace k organizaci ZO naleznete ZDE, Pokyny pro účastníky 23. ročníku ZO naleznete ZDE

 

18.11.2020

Matematická olympiáda pokyny ke školním kolům 70. ročníku

 

13.11.2020

UPOZORNĚNÍ -  Na zabezečených stránkách KÚ je od 6.11.2020 vyvěšeno zadání školních kol pro Dějepisnou olympiádu a od 13.11.2020 zadání pro Olympiádu v českém jazyce (viz. záložka Obecné informace).


12.11.2020

Informace k novému ročníku Biologické olympiády naleznete na webových stránkách https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/


11.11.2020

Doporučení na realizaci soutěžních otázek v distanční formě pomocí dostupných nástrojů - z webových stránek https://talentovani.cz/souteze - pro soutěže Dějepisná olympiáda, Olympiáda v českém jazyce a Soutěž v jazyce německém


9.11.2020

Na těchto stránkách jsou vyvěšeny propozice k novému ročníku Soutěže v cizích jazycích, Středoškolské odborné činnosti a Soutěže v programování - pro aktuální informace doporučujeme sledovat stránky https://talentovani.cz/souteze a https://www.soc.cz/

Talnet otevírá nabídku T-kurzů a T-exkurzí ZDE

 

4.11.2020

Na stránkách MŠMT naleznete VĚSTNÍK MŠMT 07/2020, ve kterém je Vyhlášení distančních soutěží a přehlídek ve školním roce 2020/2021:  https://www.msmt.cz/dokumenty-3/vestnik-msmt-07-2020?highlightWords=v%C4%9Bstn%C3%ADk

Na těchto stránkách jsou vyvěšeny propozice k novému ročníku Olympiády v českém jazyce a Dějepisné olympiády - pro aktuální informace doporučujeme sledovat stránky https://talentovani.cz/souteze

Informace k novému ročníku Fyzikální olympiády naleznete na webových stránkách http://fyzikalniolympiada.cz/https://www.jcmf.cz/

Informace k novému ročníku Matematické olympiády naleznete na webových stránkách http://www.matematickaolympiada.cz/ a https://www.jcmf.cz/

Informace k novému ročníku SOČ naleznete na webových stránkách https://www.soc.cz/

 

03.09.2020

V souvislosti s epidemiologickými preventivními opatřeními ve školství nevyhlásilo MŠMT prozatím soutěže celostátního charakteru pro školní rok 2020/2021. V průběhu září bude MŠMT kontaktovat pořadatele soutěží a zjišťovat možnosti realizovat soutěže za upravených podmínek, např. distanční formou. Na konci září proběhne setkání s pořadateli soutěží a epidemiology a MŠMT rozhodne, jak budou soutěže v roce 2020/2021 probíhat a v návaznosti na to budou následovat další kroky……viz: https://www.talentovani.cz/aktuality

V současné době nebyly Věstníkem MŠMT vyhlášeny pro školní  rok 2020/21 žádné soutěže.

 

Seznamy soutěží ani uvedené termíny NEJSOU prozatím aktuální pro školní rok 2020/21 - postupně budou aktualizovány.

 

6.10.2020 - informace k matematické olympiádě

Vážení kolegové,

MŠMT zatím nevyhlásilo aktuální 70. ročník MO. Doufáme však, že ho v
dohledné době vyhlásí. Buďme na to prosím připraveni. Zadání domácích
kol jsou vystavena na stránkách MO a úlohová komise pracuje na
komentářích a na přípravě úloh pro další
kola. Buďme prosím také připraveni na to, že se letos některá kola MO
mohou konat polodistanční (tj. žáci řeší úlohy na svých školách) nebo
distanční (žáci řeší úlohy doma, například pod dohledem kamery) formou.
Obvyklý leták s informacemi, jak se do MO zapojit, vám pošleme a
zveřejníme na webu MO, až bude MO vyhlášena, případně až budeme vědět
více o jejím konání. V případě nevyhlášení MO ministerstvem bychom rádi
uspořádali náhradní soutěž, aby talentovaní žáci nepřišli o možnost
řešit úlohy MO.


Děkuji a těším se na další spolupráci,

Tomáš Bárta

předseda ÚKMO

 

6.10.2020

Internetová soutěž nahrazující krajská kola Matematické olympiády kategorií B a C 2019/2020

Výsledky najdete na odkaze:   https://mo.mff.cuni.cz/bc/index.php

 

 


Aktuální termíny okresních a krajských kol soutěží :

termíny KK soutěží v Královéhradeckém kraji

termíny OK soutěží v Hradci Králové

termíny OK soutěží v Rychnově nad Kněžnou

termíny OK soutěží v Trutnově

termíny OK soutěží v Náchodě

termíny OK soutěží v Jičíně

 


Kontakty na okresní organizátory soutěží:

Hradec Králové - berakova@cvkhk.cz (Mgr. Dana Beráková, 725 059 837)

Jičín - zenata@cvkhk.cz (Drahoslava Ženatá, 724 882 650)

Náchod - nyvltova@cvkhk.cz (Bc. Jana Nývltová, 724 882 652)

Trutnov - zmeskalova@cvkhk.cz (Mgr. Alena Zmeškalová, 604 489 196)

Rychnov nad Kněžnou - (724 882 643)

 

Výsledky školních kol spolu s přihláškami do okresních kol zasílejte na mailové adresy, které jsou uvedeny v termínových kalendářích jednotlivých okresů.

 

Zadání školních kol předmětových soutěží najdete na stránkách Krajského úřadu v zabezpečené sekci pro pedagogy.

Vstup do této zabezpečené sekce je možný po zadání uživatelského jména a hesla, která mají k dispozici ředitelé škol.

 

 

 

Těšíme se na spolupráci a doufáme, že i letos všechny školní soutěže proběhnou v pořádku a ke spokojenosti všech.

Mgr. Marcela Nováková, ředitelka ŠZ pro DVPP KHK

Kalendář
<<   07 / 2021   >>
PoÚtStČtSoNe
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Aktuality
25.06.2021

Středoškolská odborná činnost -  výsledky celostátní přehlídky - https://www.soc.cz/vysledky-43-celostatni-prehlidky-soc/

06.05.2021

Biologická olympiáda - kat. A a B - výsledkové listiny krajského kola naleznete zde: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/r-11835-aktuality/55-rocnik-bio-krajske-kolo-kategorii-a-a-b-v-sledkove-listin.html

16.04.2021

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj