<<   04 / 2020   >>
PoÚtStČtSoNe
  1 A 10-Olympiáda ČJ I. KHK B58-Basketbal IV. KHK B 67 - Minifotbal IV. JC B 61 - Fotbal V. HK A 10-Olympiáda ČJ II. KHK 2 B 67 - Minifotbal IV. JC A 16-Španělština SŠ I ÚK A 16-Španělština SŠ III ÚK A 16-Španělština SŠ II ÚK B 67 - Minifotbal IV. NA B 67 - Minifotbal IV. JC B 67 - Minifotbal III. JC 3 A26- ZUŠ dechy Soutěžní přehlídka ZUŠ pro dechové orchestry KHK B60-Florbal II. KHK B41-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY KHK B41-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ KHK B41-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY KHK B41-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ KHK 4 A 7-Chemická ol. C KHK 5
6 A 7-Chemická ol. B KHK 7 A 8-Matematická ol. Z6 NA A 8-Matematická ol. Z6 RK A 8-Matematická ol. Z7 NA A 8-Matematická ol. Z7 RK A 8-Matematická ol. Z8 NA A 8-Matematická ol. Z8 RK A 8-Matematická ol. Z8 TU A 15-Ruština SŠ I ÚK A 8-Matematická ol. Z8 HK A 8-Matematická ol. Z6 HK A 8-Matematická ol. Z7 HK A 8-Matematická ol. Z7 TU A 8-Matematická ol. Z6 TU A 8-Matematická ol. Z6 JC A 8-Matematická ol. Z7 JC A 8-Matematická ol. Z8 JC B 67 - Minifotbal III. HK B 76 - Volejbal IV. RK 8 A 5-Fyzikální ol. B ŠK A 5-Fyzikální ol. C ŠK A 5-Fyzikální ol. D ŠK A 2-Biologická ol. C NA A 2-Biologická ol. C RK A 15-Ruština SŠ III ÚK A 2-Biologická ol. C TU A 2-Biologická ol. C JC A 15-Ruština SŠ II ÚK B58-Basketbal III. KHK 9 A 5-Fyzikální ol. G - Archimediáda HK A 5-Fyzikální ol. G - Archimediáda NA A 5-Fyzikální ol. G - Archimediáda RK A 5-Fyzikální ol. G - Archimediáda TU 101112
131415 B 67 - Minifotbal IV. HK B 67 - Minifotbal III. HK B 61 - Fotbal V. RK 16 A 17-SOČ 06. Zdravotnictví TU A 17-SOČ 16. Historie TU A 17-SOČ 18. Informatika TU A 17-SOČ 01. Matematika a statistika TU A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství TU A 17-SOČ 02. Fyzika TU A 17-SOČ 03. Chemie TU A 17-SOČ 04. Biologie TU A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví a doprava TU A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory TU A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby TU A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času TU A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení TU A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie TU A 17-SOČ 05. Geologie a geografie TU A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů TU A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace TU A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí TU B 67 - Minifotbal IV. HK B 67 - Minifotbal III. RK A 17-SOČ 04. Biologie KHK A 17-SOČ 02. Fyzika JC A 17-SOČ 01. Matematika a statistika NA A 17-SOČ 01. Matematika a statistika RK A 17-SOČ 02. Fyzika RK A 17-SOČ 03. Chemie NA A 17-SOČ 03. Chemie RK A 17-SOČ 04. Biologie NA A 17-SOČ 04. Biologie RK A 17-SOČ 05. Geologie a geografie NA A 17-SOČ 05. Geologie a geografie RK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví NA A 17-SOČ 06. Zdravotnictví RK A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství NA A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství RK A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí NA A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí RK A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví a doprava NA A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví a doprava RK A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace NA A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace RK A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů NA A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů RK A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie NA A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie RK A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení NA A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení RK A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času NA A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času RK A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby NA A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby RK A 17-SOČ 16. Historie NA A 17-SOČ 16. Historie RK A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory NA A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory RK A 17-SOČ 18. Informatika NA A 17-SOČ 18. Informatika RK A 17-SOČ 04. Biologie HK A 17-SOČ 02. Fyzika HK A 17-SOČ 02. Fyzika KHK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví KHK A 17-SOČ 05. Geologie a geografie KHK A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství KHK A 17-SOČ 18. Informatika KHK A 17-SOČ 03. Chemie KHK A 17-SOČ 01. Matematika a statistika JC A 17-SOČ 03. Chemie JC A 17-SOČ 04. Biologie JC A 17-SOČ 05. Geologie a geografie JC A 17-SOČ 01. Matematika a statistika KHK A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času JC A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení JC A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie JC A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů JC A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace JC A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví a doprava JC A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí JC A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství JC A 17-SOČ 06. Zdravotnictví JC A 17-SOČ 03. Chemie HK A 17-SOČ 01. Matematika a statistika HK A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí KHK A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví a doprava KHK A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace KHK A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů KHK A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie KHK A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení KHK A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času KHK A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby KHK A 17-SOČ 16. Historie KHK A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory KHK A 17-SOČ 05. Geologie a geografie HK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví HK A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství HK A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí HK A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví a doprava HK A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace HK A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů HK A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie HK A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení HK A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času HK A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby HK A 17-SOČ 16. Historie HK A 17-SOČ 18. Informatika HK A 17-SOČ 02. Fyzika NA A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory HK A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby JC A 17-SOČ 16. Historie JC A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory JC A 17-SOČ 18. Informatika JC 17 B 67 - Minifotbal IV. RK 1819
20 B58-Basketbal III. KHK 21 A 2-Biologická ol. D NA A 2-Biologická ol. D RK A 2-Biologická ol. D TU A 2-Biologická ol. D JC B 67 - Minifotbal III. JC 22 A21-ZUŠ jazz Soutěžní přehlídka jazzových souborů a ostatních orchestrů KHK B 77 - Vybíjená II. HK B 75 - Štafetový pohár Českého I. NA B 75 - Štafetový pohár Českého II. NA 23 B 75 - Štafetový pohár Českého II. HK B 75 - Štafetový pohár Českého I. HK B 67 - Minifotbal I. RK 24 B41-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ KHK B 75 - Štafetový pohár Českého I. JC B 75 - Štafetový pohár Českého II. JC B 76 - Volejbal IV. KHK 25 A 7-Chemická ol. B KHK 26
27 B41-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ KHK A 12-Francouzština SŠ I ÚK A 12-Francouzština SŠ II ÚK A 12-Francouzština ZŠ/VG II ÚK A 12-Francouzština ZŠ/VG I ÚK B 67 - Minifotbal III. NA 28 B41-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY KHK B 67 - Minifotbal IV. KHK B 77 - Vybíjená II. NA B 71 - Pohár rozhlasu III. NA B 75 - Štafetový pohár Českého I. RK B 75 - Štafetový pohár Českého II. RK 29 B41-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY KHK A 5-Fyzikální ol. G - Archimediáda RK B 71 - Pohár rozhlasu IV. NA B 67 - Minifotbal I. NA B 67 - Minifotbal II. NA B 76 - Volejbal III. KHK 30 B 67 - Minifotbal II. RK    
 

Legenda:
termín dokončení kol uzávěrka přihlášek termín konání kola klikněte na položku v kalendáři pro přesnější údaje a přímý odkaz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj