<<   04 / 2019   >>
PoÚtStČtSoNe
12 A 7-Matematická ol. B KHK A 13-Francouzština SŠ B I KHK A 13-Francouzština ZŠ A I KHK A 13-Francouzština SŠ B II KHK A 13-Francouzština ZŠ A II KHK A 7-Matematická ol. C KHK B 53 - Fotbal V. KHK 3 A 5-Fyzikální ol. E NA A 5-Fyzikální ol. E RK A 5-Fyzikální ol. F NA A 5-Fyzikální ol. F RK A 6-Chemická ol. B ŠK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví TU A 17-SOČ 16. Historie TU A 17-SOČ 18. Informatika TU A 5-Fyzikální ol. F HK A 17-SOČ 01. Matematika a statistika TU A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství TU A 17-SOČ 02. Fyzika TU A 17-SOČ 03. Chemie TU A 17-SOČ 04. Biologie TU A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design TU A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory TU A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby TU A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času TU A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie TU A 5-Fyzikální ol. E TU A 5-Fyzikální ol. F TU A 5-Fyzikální ol. E JC A 5-Fyzikální ol. F JC A 17-SOČ 05. Geologie a geografie TU A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů TU A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace TU A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí TU A 5-Fyzikální ol. E HK B 61 - Volejbal IV. HK B 61 - Volejbal IV. HK 4 A 9-Olympiáda ČJ SŠ KHK A 17-SOČ 01. Matematika a statistika NA A 17-SOČ 03. Chemie NA A 17-SOČ 04. Biologie NA A 17-SOČ 05. Geologie a geografie NA A 17-SOČ 06. Zdravotnictví NA A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství NA A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí NA A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design NA A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace NA A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů NA A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie NA A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení NA A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času NA A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby NA A 17-SOČ 16. Historie NA A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory NA A 17-SOČ 18. Informatika NA A 9-Olympiáda ČJ ZŠ KHK A 17-SOČ 02. Fyzika NA B 61 - Volejbal IV. JC 5 A 2-Biologická ol. B KHK B 61 - Volejbal IV. RK 6 A 6-Chemická ol. C KHK 7
8 A 17-SOČ 01. Matematika a statistika RK A 17-SOČ 02. Fyzika RK A 17-SOČ 03. Chemie RK A 17-SOČ 04. Biologie RK A 17-SOČ 05. Geologie a geografie RK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví RK A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství RK A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí RK A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design RK A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace RK A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů RK A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie RK A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení RK A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času RK A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby RK A 17-SOČ 16. Historie RK A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory RK A 17-SOČ 18. Informatika RK A 17-SOČ 03. Chemie HK A 16-Ruština SŠ I ÚK A 17-SOČ 01. Matematika a statistika JC A 17-SOČ 02. Fyzika JC A 17-SOČ 04. Biologie JC A 17-SOČ 03. Chemie JC A 17-SOČ 05. Geologie a geografie JC A 17-SOČ 06. Zdravotnictví JC A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství JC A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí JC A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design JC A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace JC A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů JC A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie JC A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení JC A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času JC A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby JC A 17-SOČ 16. Historie JC A 17-SOČ 18. Informatika JC A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory JC A 17-SOČ 02. Fyzika HK A 17-SOČ 01. Matematika a statistika HK A 17-SOČ 04. Biologie HK A 17-SOČ 05. Geologie a geografie HK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví HK A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství HK A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí HK A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design HK A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace HK A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů HK A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie HK A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení HK A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času HK A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby HK A 17-SOČ 16. Historie HK A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory HK A 17-SOČ 18. Informatika HK 9 A 7-Matematická ol. Z6 NA A 7-Matematická ol. Z6 RK A 7-Matematická ol. Z7 NA A 7-Matematická ol. Z7 RK A 7-Matematická ol. Z8 NA A 7-Matematická ol. Z8 RK A 7-Matematická ol. Z7 HK A 7-Matematická ol. Z8 TU A 7-Matematická ol. Z8 HK A 7-Matematická ol. Z6 HK A 16-Ruština SŠ III ÚK A 7-Matematická ol. Z7 TU A 7-Matematická ol. Z6 TU A 7-Matematická ol. Z6 JC A 7-Matematická ol. Z7 JC A 7-Matematická ol. Z8 JC A 16-Ruština SŠ II ÚK 10 A 5-Fyzikální ol. B ŠK A 5-Fyzikální ol. C ŠK A 5-Fyzikální ol. D ŠK A 2-Biologická ol. D NA A 2-Biologická ol. D RK B 58 - Minikopaná IV. RK A 2-Biologická ol. D TU A 2-Biologická ol. D JC A 2-Biologická ol. D HK A22-ZUŠ smyčce Soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů KHK A 5-Fyzikální ol. E KHK A 6-Chemická ol. B KHK 11 B28-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ KHK A22-ZUŠ smyčce Soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů KHK B 61 - Volejbal IV. JC 12 B28-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ KHK 1314
15 A 5-Fyzikální ol. C KHK A 5-Fyzikální ol. B KHK A 5-Fyzikální ol. D KHK 16 A 2-Biologická ol. C HK A 2-Biologická ol. C NA A 2-Biologická ol. C RK A 2-Biologická ol. C TU A 2-Biologická ol. C JC A 17-SOČ 03. Chemie KHK A 17-SOČ 05. Geologie a geografie KHK A 17-SOČ 04. Biologie KHK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví KHK A 17-SOČ 18. Informatika KHK A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory KHK A 17-SOČ 02. Fyzika KHK A 17-SOČ 01. Matematika a statistika KHK A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství KHK A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí KHK A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design KHK A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace KHK A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů KHK A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie KHK A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení KHK A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času KHK A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby KHK A 17-SOČ 16. Historie KHK 17 B 58 - Minikopaná IV. NA B 58 - Minikopaná IV. JC B 58 - Minikopaná IV. HK A 2-Biologická ol. D KHK 18192021
2223 A24-ZUŠ elektr. kláves. Soutěž ve hře na elektronické klávesové nástroje KHK A 2-Biologická ol. C KHK 24 A 5-Fyzikální ol. E KHK B 53 - Fotbal V. RK B 58 - Minikopaná II. JC 25 B28-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY KHK B 62 - Vybíjená II. NA 26 B28-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY KHK A 15-Španělština SŠ I ÚK A 15-Španělština SŠ III ÚK A 15-Španělština SŠ II ÚK B 61 - Volejbal IV. KHK 27 B21-Programování Programování webu KHK B21-Programování Programování – žáci KHK B21-Programování Programování – mládež KHK B21-Programování Programování mikrořadičů KHK 28
29 A 5-Fyzikální ol. C KHK A 5-Fyzikální ol. B KHK A 5-Fyzikální ol. D KHK 30 A 10-Němčina II.B ÚK A 10-Němčina II.C ÚK A 10-Němčina II.A ÚK B 58 - Minikopaná II. NA B 58 - Minikopaná IV. KHK B 45 - Atletický trojboj II. HK A11-Pythagoriáda 7 TU A11-Pythagoriáda 6 TU A11-Pythagoriáda 8 HK A11-Pythagoriáda 6 HK A11-Pythagoriáda 5 NA A11-Pythagoriáda 5 RK A11-Pythagoriáda 6 NA A11-Pythagoriáda 6 RK A11-Pythagoriáda 7 NA A11-Pythagoriáda 7 RK A11-Pythagoriáda 8 NA A11-Pythagoriáda 8 RK A11-Pythagoriáda 5 TU A11-Pythagoriáda 8 TU A11-Pythagoriáda 5 JC A11-Pythagoriáda 6 JC A11-Pythagoriáda 7 JC A11-Pythagoriáda 8 JC A11-Pythagoriáda 7 HK A11-Pythagoriáda 5 HK      
 

Legenda:
termín dokončení kol uzávěrka přihlášek termín konání kola klikněte na položku v kalendáři pro přesnější údaje a přímý odkaz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj