<<   03 / 2023   >>
PoÚtStČtSoNe
  1 Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ I. A RK Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika NA Středoškolská odborná činnost 03. Chemie NA Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi NA Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie NA Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví NA Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství NA Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí NA Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava NA Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace NA Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů NA Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie NA Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení NA Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času NA Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby NA Středoškolská odborná činnost 16. Historie NA Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory NA Středoškolská odborná činnost 18. Informatika NA Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A TU Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B TU Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ I. A TU Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ II. A TU Soutěže v cizích jazycích - so VG II. B TU Soutěže v cizích jazycích - so VG I. B TU Soutěže v cizích jazycích - so VG I. B RK Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B NA Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika NA Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A NA Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ II. A NA Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ II. A TU 2 Soutěže v cizích jazycích - so G III. A TU 59. Chemická olympiáda 2023 D TU Soutěže v cizích jazycích - so SOŠ III. C TU Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ/VG II KHK Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví TU Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ I KHK Středoškolská odborná činnost 16. Historie TU Středoškolská odborná činnost 18. Informatika TU Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika TU Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství TU Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika TU Středoškolská odborná činnost 03. Chemie TU Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi TU Soutěž ve španělském jazyce SŠ I KHK Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava TU Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory TU Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby TU Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času TU Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení TU Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie TU Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie TU Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů TU Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace TU Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí TU Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ/VG I KHK Soutěž ve španělském jazyce SŠ II KHK Soutěž ve španělském jazyce SŠ III KHK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ II KHK 3 Matematická olympiáda Z6 ŠK Matematická olympiáda Z8 ŠK Biologická olympiáda B ŠK Biologická olympiáda A ŠK Matematická olympiáda Z7 ŠK 59. Chemická olympiáda 2023 D HK Matematická olympiáda B KHK Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi HK Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika RK Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika RK Středoškolská odborná činnost 03. Chemie RK Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi RK Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie RK Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví RK Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství RK Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava RK Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace RK Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů RK Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie RK Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení RK Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času RK Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby RK Středoškolská odborná činnost 16. Historie RK Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory RK Středoškolská odborná činnost 18. Informatika RK Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví JC Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí RK Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika JC Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi JC Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie JC Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika HK Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie HK Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví HK Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství HK Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí HK Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika HK Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství JC Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika JC Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava JC Středoškolská odborná činnost 03. Chemie JC Středoškolská odborná činnost 03. Chemie HK Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava HK Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů HK Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace JC Matematická olympiáda C KHK Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí JC Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace HK Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie HK Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení HK Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času HK Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby HK Středoškolská odborná činnost 16. Historie HK Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory HK Středoškolská odborná činnost 18. Informatika HK Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů JC Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie JC Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení JC Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času JC Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby JC Středoškolská odborná činnost 16. Historie JC Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory JC Středoškolská odborná činnost 18. Informatika JC 4 Biologická olympiáda A KHK Biologická olympiáda B KHK 5
6 Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B RK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A RK 7 59. Chemická olympiáda 2023 D NA 59. Chemická olympiáda 2023 D RK Soutěže v cizích jazycích - so G III. A HK 59. Chemická olympiáda 2023 D JC Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A HK Soutěže v cizích jazycích - so SOŠ III. C HK Fyzikální olympiáda E NA Fyzikální olympiáda E RK Fyzikální olympiáda F NA Fyzikální olympiáda F RK Zeměpisná olympiáda 2022/2023 D KHK Fyzikální olympiáda F HK Zeměpisná olympiáda 2022/2023 A KHK Zeměpisná olympiáda 2022/2023 C KHK Fyzikální olympiáda E HK Fyzikální olympiáda E TU Fyzikální olympiáda F TU Fyzikální olympiáda F JC Fyzikální olympiáda E JC Zeměpisná olympiáda 2022/2023 B KHK 8910 59. Chemická olympiáda 2023 D KHK 1112
13 Soutěže v cizích jazycích - so G III. A JC Soutěže v cizích jazycích - so VG II. B JC Soutěže v cizích jazycích - so SOŠ III. C JC Matematická olympiáda Z6 NA Matematická olympiáda Z6 RK Matematická olympiáda Z7 NA Matematická olympiáda Z7 RK Matematická olympiáda Z8 NA Matematická olympiáda Z8 TU Matematická olympiáda Z7 HK Matematická olympiáda Z7 TU Matematická olympiáda Z6 TU Matematická olympiáda Z6 JC Matematická olympiáda Z7 JC Matematická olympiáda Z8 JC Matematická olympiáda Z8 RK Matematická olympiáda Z6 HK Matematická olympiáda Z8 HK 14 Soutěže v cizích jazycích - so VG II. B HK Soutěže v cizích jazycích - so VG I. B JC Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ II. A HK Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ I. A HK Soutěže v cizích jazycích - so G III. A RK Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B TU Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ I. A JC Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ II. A JC Soutěže v cizích jazycích - so SOŠ III. C RK Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ II. A HK Soutěže v cizích jazycích - so VG II. B RK Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B HK Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ II. A TU 15 Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ I. A NA Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ I. A RK Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ II. A RK Soutěže v cizích jazycích - so G III. A NA Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A TU Soutěže v cizích jazycích - so VG I. B NA Soutěže v cizích jazycích - so VG I. B RK Soutěže v cizích jazycích - so SOŠ III. C NA 16 Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví TU Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ II. A NA Soutěže v cizích jazycích - so VG II. B NA Středoškolská odborná činnost 16. Historie TU Středoškolská odborná činnost 18. Informatika TU Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika TU Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství TU Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika TU Středoškolská odborná činnost 03. Chemie TU Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi TU Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava TU Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory TU Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby TU Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času TU Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení TU Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie TU Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie TU Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů TU Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace TU Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí TU 17 Matematický klokan Junior ŠK Matematický klokan Benjamín ŠK Matematický klokan Klokánek ŠK Matematický klokan Student ŠK Matematický klokan Kadet ŠK Matematický klokan Cvrček ŠK Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ I. A TU Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ II. A TU Soutěže v cizích jazycích - so VG II. B TU Soutěže v cizích jazycích - so VG I. B TU 1819
20 Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B RK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A RK 21 Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B JC Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A JC 59. Chemická olympiáda 2023 C KHK 22 Fyzikální olympiáda E NA Fyzikální olympiáda E RK Fyzikální olympiáda F NA Fyzikální olympiáda F RK Fyzikální olympiáda F HK Fyzikální olympiáda E HK Fyzikální olympiáda E TU Fyzikální olympiáda F TU Fyzikální olympiáda F JC Fyzikální olympiáda E JC 23 Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi HK Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika NA Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika RK Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika RK Středoškolská odborná činnost 03. Chemie NA Středoškolská odborná činnost 03. Chemie RK Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi NA Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi RK Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie NA Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie RK Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví NA Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví RK Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství NA Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství RK Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí NA Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava NA Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava RK Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace NA Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace RK Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů NA Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů RK Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie NA Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie RK Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení NA Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení RK Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času NA Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času RK Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby NA Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby RK Středoškolská odborná činnost 16. Historie NA Středoškolská odborná činnost 16. Historie RK Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory NA Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory RK Středoškolská odborná činnost 18. Informatika NA Středoškolská odborná činnost 18. Informatika RK Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví JC Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí RK Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika JC Středoškolská odborná činnost 04. Biologie a vědy o zemi JC Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie JC Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika HK Středoškolská odborná činnost 05. Molekulární biologie HK Středoškolská odborná činnost 06. Zdravotnictví HK Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství HK Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí HK Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika HK Středoškolská odborná činnost 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství JC Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika JC Středoškolská odborná činnost 02. Fyzika NA Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava JC Středoškolská odborná činnost 03. Chemie JC Středoškolská odborná činnost 03. Chemie HK Středoškolská odborná činnost 09. Strojírenství, hutnictví a doprava HK Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů HK Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace JC Středoškolská odborná činnost 08. Ochrana a tvorba životního prostředí JC Středoškolská odborná činnost 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace HK Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie HK Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení HK Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času HK Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby HK Středoškolská odborná činnost 16. Historie HK Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory HK Středoškolská odborná činnost 18. Informatika HK Středoškolská odborná činnost 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů JC Středoškolská odborná činnost 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie JC Středoškolská odborná činnost 13. Ekonomika a řízení JC Středoškolská odborná činnost 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času JC Středoškolská odborná činnost 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby JC Středoškolská odborná činnost 16. Historie JC Středoškolská odborná činnost 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory JC Středoškolská odborná činnost 18. Informatika JC 24 Biologická olympiáda A KHK Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B NA Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A NA Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ II. A NA 2526
27 59. Chemická olympiáda 2023 B ŠK Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ/VG II KHK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ I KHK Dějepisná olympiáda I. KHK Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ/VG I KHK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ II KHK 28 Matematická olympiáda Z9 KHK Dějepisná olympiáda II. KHK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III. A KHK 29 Fyzikální olympiáda B ŠK Fyzikální olympiáda C ŠK Fyzikální olympiáda D ŠK Zeměpisná olympiáda 2022/2023 D KHK Zeměpisná olympiáda 2022/2023 A KHK Zeměpisná olympiáda 2022/2023 C KHK Soutěž ve španělském jazyce SŠ I KHK Zeměpisná olympiáda 2022/2023 B KHK Soutěž ve španělském jazyce SŠ II KHK Soutěž ve španělském jazyce SŠ III KHK 30 Biologická olympiáda D TU Biologická olympiáda D HK Biologická olympiáda D NA Biologická olympiáda D JC Fyzikální olympiáda E KHK 31 Biologická olympiáda B KHK Soutěž v programování Programování mikrořadičů KHK Soutěže v cizích jazycích - so ZŠ II. A KHK Soutěže v cizích jazycích - so G III. A KHK Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ/VG KHK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ I KHK Soutěže v cizích jazycích-sout ZŠ II. A KHK Soutěž v programování Programování – žáci KHK Soutěže v cizích jazycích-sout VG II. B KHK Soutěže v cizích jazycích - so SOŠ III. C KHK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ II KHK Soutěž v programování Programování – mládež KHK Soutěže v cizích jazycích-sout SŠ III KHK Soutěže v cizích jazycích - so VG II. B KHK   
 

Legenda:
termín dokončení kol uzávěrka přihlášek termín konání kola klikněte na položku v kalendáři pro přesnější údaje a přímý odkaz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj