<<   03 / 2020   >>
PoÚtStČtSoNe
      1
2 A 7-Chemická ol. D JC A20-ZUŠ smyčce Soutěž ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje TU 3 A 7-Chemická ol. D NA A24-ZUŠ kytara Soutěž ve hře na klavír JC A20-ZUŠ smyčce Soutěž ve hře na klavír JC A 7-Chemická ol. D TU A19-ZUŠ klavír Soutěž ve hře na klavír RK A19-ZUŠ klavír Soutěž ve hře na klavír NA A24-ZUŠ kytara Soutěž ve hře na kytaru pro ZUŠ NA 4 B41-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ RK B41-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ RK B58-Basketbal IV. JC A24-ZUŠ kytara Soutěž ve hře na kytaru pro ZUŠ TU B60-Florbal II. NA 5 B41-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY RK B41-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY RK A 19-Zeměpis A KHK A 19-Zeměpis C KHK A 19-Zeměpis D KHK A 19-Zeměpis B KHK 6 B41-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ JC B41-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ JC B41-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY JC B41-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY JC B60-Florbal II. TU A20-ZUŠ smyčce Soutěž ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje NA B 74 - Stolní tenis III. JC A 8-Matematická ol. B KHK A 7-Chemická ol. D KHK A 8-Matematická ol. C KHK 78
9 B41-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ HK B41-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ HK 10 B99-Programování Programování – žáci JC B99-Programování Programování mikrořadičů JC B99-Programování Programování webu JC B41-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY HK B99-Programování Programování – mládež JC B26-Mistr. ČR grafika korektury textu KHK B26-Mistr. ČR grafika psaní na klávesnici KHK B26-Mistr. ČR grafika wordprocessing KHK B26-Mistr. ČR grafika záznam mluveného slova KHK 11 B41-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY HK B58-Basketbal IV. HK B58-Basketbal IV. RK 12 B58-Basketbal IV. JC B58-Basketbal IV. HK A19-ZUŠ klavír ŠK A19-ZUŠ klavír ŠK A19-ZUŠ klavír Soutěž ve hře na klavír ŠK A19-ZUŠ klavír Soutěž ve hře na klavír TU A19-ZUŠ klavír Soutěž ve hře na klavír ŠK 13 A 8-Matematická ol. Z6 ŠK A 8-Matematická ol. Z8 ŠK A 8-Matematická ol. Z7 ŠK B99-Programování Programování webu RK B99-Programování Programování – mládež RK B60-Florbal II. JC 1415
16 B41-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ TU A 16-Španělština SŠ I KHK A19-ZUŠ klavír Soutěž ve hře na klavír HK B41-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ TU A 16-Španělština SŠ III KHK A 16-Španělština SŠ II KHK 17 A 8-Matematická ol. Z9 KHK B41-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY TU B41-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY TU A 4-Dějepis II. KHK A24-ZUŠ kytara Soutěž ve hře na kytaru pro ZUŠ KHK B58-Basketbal III. HK B58-Basketbal III. JC A 7-Chemická ol. C KHK 18 A 4-Dějepis I. KHK A 12-Francouzština SŠ I KHK A 12-Francouzština ZŠ/VG II KHK B41-Dětský recitátor 1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ NA A 12-Francouzština ZŠ/VG I KHK A 12-Francouzština SŠ II KHK B 77 - Vybíjená II. JC 19 A 14-Němčina ZŠ II. A KHK A 11-Angličtina ZŠ II. A KHK A 15-Ruština SŠ I KHK A 14-Němčina VG II. B KHK A 11-Angličtina VG II. B KHK B41-Dětský recitátor 2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ NA A 15-Ruština ZŠ/VG KHK A 15-Ruština SŠ III KHK A 15-Ruština SŠ II KHK B 61 - Fotbal V. JC B60-Florbal II. RK 20 A 14-Němčina SŠ III. A KHK A9-Mat. klokan Cvrček JC A9-Mat. klokan Klokánek JC A9-Mat. klokan Junior ŠK A9-Mat. klokan Junior HK A9-Mat. klokan Benjamín TU A9-Mat. klokan Benjamín ŠK A9-Mat. klokan Kadet HK A9-Mat. klokan Klokánek ŠK A9-Mat. klokan Student ŠK A9-Mat. klokan Benjamín HK A9-Mat. klokan Benjamín NA A9-Mat. klokan Benjamín RK A9-Mat. klokan Cvrček NA A9-Mat. klokan Cvrček RK A9-Mat. klokan Kadet ŠK A9-Mat. klokan Junior NA A9-Mat. klokan Junior RK A9-Mat. klokan Klokánek HK A9-Mat. klokan Kadet NA A9-Mat. klokan Kadet RK A9-Mat. klokan Junior KHK A9-Mat. klokan Student HK A9-Mat. klokan Klokánek NA A9-Mat. klokan Klokánek RK A9-Mat. klokan Benjamín KHK A9-Mat. klokan Student NA A9-Mat. klokan Student RK B41-Dětský recitátor 3. kat. - žáci 6. - 7. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY NA B41-Dětský recitátor 4. kat. - žáci 8. - 9. ročníků ZŠ a odpov. roč. GY NA A9-Mat. klokan Benjamín JC A9-Mat. klokan Cvrček KHK A9-Mat. klokan Student JC A9-Mat. klokan Benjamín ÚK A9-Mat. klokan Cvrček ÚK A9-Mat. klokan Junior ÚK A9-Mat. klokan Kadet ÚK A9-Mat. klokan Klokánek ÚK A9-Mat. klokan Student ÚK A9-Mat. klokan Junior JC A9-Mat. klokan Cvrček ŠK A9-Mat. klokan Student TU A9-Mat. klokan Cvrček HK A9-Mat. klokan Kadet JC A9-Mat. klokan Kadet KHK A9-Mat. klokan Klokánek TU A9-Mat. klokan Klokánek KHK A9-Mat. klokan Student KHK A9-Mat. klokan Junior TU A9-Mat. klokan Kadet TU A9-Mat. klokan Cvrček TU B 76 - Volejbal III. JC A 8-Matematická ol. Z6 NA A 8-Matematická ol. Z6 RK A 8-Matematická ol. Z7 NA A 8-Matematická ol. Z7 RK A 8-Matematická ol. Z8 NA A 8-Matematická ol. Z8 RK A 8-Matematická ol. Z8 TU A 8-Matematická ol. Z8 HK A 8-Matematická ol. Z6 HK A 8-Matematická ol. Z7 HK A 8-Matematická ol. Z7 TU A 8-Matematická ol. Z6 TU A 8-Matematická ol. Z6 JC A 8-Matematická ol. Z7 JC A 8-Matematická ol. Z8 JC 2122
23 B58-Basketbal IV. KHK 24 B32-Pythagoriáda 5 NA B32-Pythagoriáda 5 RK B32-Pythagoriáda 8 NA B32-Pythagoriáda 8 RK B32-Pythagoriáda 5 JC B32-Pythagoriáda 6 JC B32-Pythagoriáda 7 JC B32-Pythagoriáda 8 JC B32-Pythagoriáda 5 HK B60-Florbal II. HK B32-Pythagoriáda 6 HK B32-Pythagoriáda 7 HK B32-Pythagoriáda 8 HK 25 A 19-Zeměpis A KHK B32-Pythagoriáda 6 NA B32-Pythagoriáda 6 RK B32-Pythagoriáda 7 NA B32-Pythagoriáda 7 RK A 19-Zeměpis C KHK A 19-Zeměpis D KHK A 19-Zeměpis B KHK B 76 - Volejbal IV. HK B58-Basketbal III. JC 26 B32-Pythagoriáda 7 TU B32-Pythagoriáda 6 TU B32-Pythagoriáda 5 TU B32-Pythagoriáda 8 TU B 61 - Fotbal V. NA 27 A 7-Chemická ol. D KHK 2829
30 A 7-Chemická ol. B ŠK A23 - ZUŠ lit-dram Soutěžní přehlídka literárně-dramatického oboru KHK A 17-SOČ 06. Zdravotnictví TU A 17-SOČ 16. Historie TU A 17-SOČ 18. Informatika TU A 17-SOČ 01. Matematika a statistika TU A 17-SOČ 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství TU A 17-SOČ 02. Fyzika TU A 17-SOČ 03. Chemie TU A 17-SOČ 04. Biologie TU A 17-SOČ 09. Strojírenství, hutnictví a doprava TU A 17-SOČ 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory TU A 17-SOČ 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby TU A 17-SOČ 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času TU A 17-SOČ 13. Ekonomika a řízení TU A 17-SOČ 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie TU A 17-SOČ 05. Geologie a geografie TU A 17-SOČ 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů TU A 17-SOČ 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace TU A 17-SOČ 08. Ochrana a tvorba životního prostředí TU 31 A 8-Matematická ol. B KHK B26-Mistr. ČR grafika korektury textu KHK B26-Mistr. ČR grafika psaní na klávesnici KHK B26-Mistr. ČR grafika wordprocessing KHK B26-Mistr. ČR grafika záznam mluveného slova KHK A 8-Matematická ol. C KHK B 61 - Fotbal V. TU B 76 - Volejbal III. NA B 76 - Volejbal IV. NA B 76 - Volejbal IV. JC      
 

Legenda:
termín dokončení kol uzávěrka přihlášek termín konání kola klikněte na položku v kalendáři pro přesnější údaje a přímý odkaz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj