Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce ruském

SŠ II

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Lea Urbanová
Adresa: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r. o., Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 543 141
Odborný garant - organizace: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r. o.
Adresa: Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 543 141
E-mail: info@psjg.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 19.04.2023
Termín přihlášek/uzávěrky: 31.03.2023
Místo konání: 1.soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Univerzita Karlova
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kont. osoba garanta soutěže: PhDr. Lenka Rozoboudová Ph.D.
Adresa: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon: 605864004
E-mail: lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2022-23 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2019 Soubory: přihláška-všechny kategorie


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj