Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce ruském

SŠ II

ústřední kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Ing. Jana Ševcová
Telefon: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz

Organizátor kola: neuvedeno
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Termín konání: 29.5-9.6.2023
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Univerzita Karlova
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kont. osoba garanta soutěže: PhDr. Lenka Rozoboudová Ph.D.
Adresa: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon: 605864004
E-mail: lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2022-23 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2019


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj