Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce ruském

Garant soutěže: Univerzita Karlova
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba: PhDr. Lenka Rozoboudová Ph.D.
Adresa: Katedra rusistiky a lingvodidaktiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon: 605864004
E-mail: lenka.rozboudova@pedf.cuni.cz

Soubory

Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj