30 - Soutěž v jazyce španělském

SŠ I

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Ing. Markéta Pancířová
Adresa: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r. o., Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 543 141
E-mail: pancirova.marketa@psjg-hk.cz

Odborný garant - organizace: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r. o.
Adresa: Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 543 141
E-mail: info@psjg.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 25.03.2022
Termín přihlášek/uzávěrky: 08.03.2022
Místo konání: Online
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní pedagogický institut ČR
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: www.talentovani.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Jana Ševcová
Telefon: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj