Oblast/Kolo Termín konání Datum akce Termín přihlášek Místo konání Soubory
školnínekoná se
Hradec Královénení určeno
22.04.2020
Hradec Králové
Jičínnení určeno
není určeno
KKIVI ŠZ DVPP - JI
Náchodnekoná se
Rychnov n. Kn.není určeno
20.05.2022
KKIVI ŠZ DVPP - RK
Trutnovnení určeno
není určeno
17.05.2022
19.05.2022
OR ASŠK Trutnov
OR ASŠK Trutnov
Královéhradecký krajnení určeno
27.05.2022
KKIVI ŠZ DVPP - RK
ústřední kolonekoná se

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj