Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce francouzském

SŠ I

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Ivana Šubrtová
Adresa: Gymnázium B. Němcové, Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 514 691
E-mail: subrtova@gybon.cz

Odborný garant - organizace: Gymnázium B. Němcové
Adresa: Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 514 691
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 27.03.2023
Termín přihlášek/uzávěrky: 02.03.2023
Místo konání: Gymnázium B. Němcové HK
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Univerzita Karlova
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Tomáš Klinka Ph.D.
Adresa: Katedra francouzského jazyka a literatury, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon: 604 726 408
E-mail: tomas.klinka@pedf.cuni.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2022-23 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2019 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Soubory: organizační informace Soubory: přihláška-všechny kategorie


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj