Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce francouzském

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Petra Zemanská
Adresa: Pospíšilova 324, Hr. Králové
E-mail: zemanska@gybon.cz

Odborný garant - organizace: Gymnázium B. Němcové
Adresa: Pospíšilova 324, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 514 691
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30. Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 18.03.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 04.03.2024
Místo konání: Gymnázium B. Němcové HK
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Vysoká škola ekonomická
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1938/4, 120 00 Praha 3-Žižkov
WWW: https://ocjz.vse.cz/
Kont. osoba garanta soutěže: PhDr. Martin Filip Ph.D.
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1938/4, 120 00 Praha 3-Žižkov
E-mail: martin.filip@vse.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2023-2024 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2019 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Soubory: Organizační informace-všechny kategorie Soubory: Výsledková listina Soubory: Seznam postupujících Soubory: Přihláška


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj