A 12 - Soutěže ve jazyce francouzském

ZŠ/VG I

ústřední kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Barbora Šteflová
Telefon: 775 878 691
E-mail: steflova@nidv.cz

Organizátor kola: neuvedeno
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 27.04.2020
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Francouzský institut Štěpánská 644/35, Praha 1
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: NIDV MŠMT
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: http://www.nidv.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Barbora Šteflová
Telefon: 775 878 691
E-mail: steflova@nidv.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizované


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj