Soutěže v cizích jazycích - soutěž v jazyce anglickém

ZŠ II.

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Eva Konderlová
Adresa: Brandlova 875, Hradec Králové
Telefon: 491 041 026
E-mail: konderlova.eva@psjg-hk.cz

Odborný garant - organizace: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r. o.
Adresa: Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 543 141
E-mail: info@psjg.cz
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30. Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 21.03.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 05.03.2024
Místo konání: PSJG Hradec Králové, Brandlova ul.
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Vysoká škola ekonomická
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1938/4, 120 00 Praha 3-Žižkov
WWW: https://ocjz.vse.cz/
Kont. osoba garanta soutěže: PhDr. Martin Filip Ph.D.
Adresa: nám. Winstona Churchilla 1938/4, 120 00 Praha 3-Žižkov
E-mail: martin.filip@vse.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2019 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2023-2024 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží Soubory: Výsledková listina Soubory: Seznam postupujících Soubory: Organizační informace


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj