27 - Soutěž v jazyce anglickém

VG I. B

Náchod - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: PhDr. Jaroslava Nývltová
E-mail: jajka@decko-nachod.cz

Odborný garant - organizace: ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Jana Nývltová
Adresa: Smiřických 1237, 547 01 Náchod
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 16.03.2022
Termín přihlášek/uzávěrky: 25.02.2022
Místo konání: SVČ Déčko Náchod, Zámecká 243
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní pedagogický institut ČR
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: www.talentovani.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Jana Ševcová
Telefon: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj