27 - Soutěž v jazyce anglickém

VG I. B

Hradec Králové - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Eva Konderlová
Telefon: 491 041 026
E-mail: konderlova.eva@psjg-hk.cz

Odborný garant - organizace: První soukromé jazykové gymnázium Hradec Králové spol. s r. o.
Adresa: Brandlova 875, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 543 141
E-mail: info@psjg.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Kategorie VG I.B není vyhlášena, školy mají možnost přihlásit své soutěžící do OK v Trutnově
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní pedagogický institut ČR
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: www.talentovani.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Jana Ševcová
Telefon: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice - aktualizace ze dne 27.1.2022 Propozice MŠMT a obecné: Manuál pro školní kola jazykových soutěží


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj