IV.

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Alena Zmeškalová
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@kkivi.cz

Odborný garant - organizace: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Trutnov
Adresa: Lípová 223, 541 01 Trutnov
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@kkivi.cz
Organizátor kola: OR ASŠK Trutnov
Adresa: Tichá 523 541 02, Trutnov II
Telefon: 739 473 468
E-mail: sku.j@seznam.cz
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 11.04.2022
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: dívky - stadion Trutnov
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj