Soutěže v cizích jazycích-soutěž v jazyce německém

 

 

Garant soutěže: Univerzita Karlova
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Markvartová Ph.D.
Adresa: Katedra germanistiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Magdaleny Rettigové 4, 116 39 Praha 1
Telefon: 723831795
E-mail: eva.markvartova@pedf.cuni.cz

Soubory

Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj