A 2 - Biologická olympiáda

C

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: PhDr. Ivo Králíček
Adresa: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína, Orlické nábřeží 356/1, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 513 744
E-mail: ivo.kralicek@seznam.cz

Odborný garant - organizace: Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína
Adresa: Orlické nábřeží 356/1, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 513 744
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 16.05.2019
Termín přihlášek/uzávěrky: 23.04.2019
Místo konání: Biskupské gymnázium Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon:
WWW: http://www.biologickaolympiada.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jiří Matušek
Adresa: Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 725 483 557
E-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 obecné info Ná: web soutěže


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj