A 2 - Biologická olympiáda

C

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Bronislava Tocháčková
Adresa: Střední odborná škola veterinární, Pražská 68, 501 01 Hradec Králové
Telefon: 495 535 386
E-mail: bronislava.tochackova@sosvet.cz

Odborný garant - organizace: Hradec Králové
Adresa: Pražská 68, 501 01 Hradec Králové
Telefon: 495 535 386
E-mail: bronislava.tochackova@sosvet.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 14.05.2020
Termín přihlášek/uzávěrky: 15.04.2020
Místo konání: SOŠ veterinární Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon:
WWW: http://www.biologickaolympiada.cz
Kont. osoba garanta soutěže: PaedDr. Jan Farkač
Telefon: 723 104 808
E-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 obecné info Ná: web soutěže


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj