A 2 - Biologická olympiáda

C

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Pavlína Fléglová
E-mail: pavlina.fleglova@zsschsady.cz

Odborný garant - organizace: ZŠ Dvůr Králové, Schulzovy Sady
Telefon: 499 320 901
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Trutnov
Adresa: Malé nám. 158, 541 01 Trutnov
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Alena Zmeškalová (Ročková)
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 08.04.2020
Termín přihlášek/uzávěrky: 21.02.2020
Místo konání: ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ - ZŠ Schulzovy sady DK nL
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon:
WWW: http://www.biologickaolympiada.cz
Kont. osoba garanta soutěže: PaedDr. Jan Farkač
Telefon: 723 104 808
E-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Soubory: organizační informace Soubory: přihláška obecné info Ná: web soutěže


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj