A 2 - Biologická olympiáda

C

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Dana Skokanová
Telefon: 499 812 418
E-mail: přihlášky a výsledky ŠK: rockova@cvkhk.cz

Odborný garant - organizace: Gymnázium Trutnov
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Trutnov
Adresa: Malé nám. 158, 541 01 Trutnov
Telefon: 722 569 512
E-mail: rockova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Alena Zmeškalová (Ročková)
Telefon: 604 489 196
E-mail: rockova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 16.04.2019
Termín přihlášek/uzávěrky: 22.02.2019
Místo konání: ZMĚNA TERMÍNU !!!!! Gymnázium Trutnov
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon:
WWW: http://www.biologickaolympiada.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jiří Matušek
Adresa: Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 725 483 557
E-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 obecné info Ná: web soutěže


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj