A 2 - Biologická olympiáda

C

Náchod - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Květa Kopecká
Odborný garant - organizace: ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Raisova 677
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Raisova 677
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Jana Nývltová
Adresa: Raisova 677, 547 01 Náchod
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 08.04.2020
Termín přihlášek/uzávěrky: 21.02.2020
Místo konání: Místo konání bude upřesněno, VSTUPNÍ ÚKOLY odevzdat do 27. 3. 2020
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon:
WWW: http://www.biologickaolympiada.cz
Kont. osoba garanta soutěže: PaedDr. Jan Farkač
Telefon: 723 104 808
E-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Soubory: Organizační informace Soubory: Přihláška obecné info Ná: web soutěže


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj