A 2 - Biologická olympiáda

C

školní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: jednotlivé školy
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: do 08.02.2019
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Zadání školních kol na stránkách Královéhradeckého kraje - viz. Obecné informace výše
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Česká zemědělská univerzita v Praze
Adresa: Kamýcká 129, 165 21 Praha 6
Telefon:
WWW: http://www.biologickaolympiada.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jiří Matušek
Adresa: Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 - Suchdol
Telefon: 725 483 557
E-mail: sekretariatbio@rektorat.czu.cz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj