59. Chemická olympiáda 2023

E

Hradec Králové - okresní kolo

Kolo není v této soutěži/kategorii organizováno.
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních - ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 11 Propozice MŠMT a obecné: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2016 Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: VYJÁDŘENÍ ÚK CHO KE ZMĚNĚ LEGISLATIVY PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj