50 - Chemická olympiáda

E

školní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: neuvedeno
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 04.11.2021
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Informace k termínům registrace pro rok 2021/22 na https://olympiada.vscht.cz/cs/harmonogram/.
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Vysoká škola chemicko-technologická
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Kont. osoba garanta soutěže: RNDr. Petr Holzhauser PhD.
Telefon: 724515589
E-mail: holzhaup@vscht.cz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj