Chemická olympiáda

C

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: RNDr. Veronika Machková Ph.D.
E-mail: veronika.machkova@uhk.cz

Odborný garant - organizace: Přírodovědecká fakulta UHK
Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30. Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 10.04.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 20.03.2024
Místo konání: Univerzita Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Vysoká škola chemicko-technologická
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Kont. osoba garanta soutěže: RNDr. Petr Holzhauser PhD.
Telefon: 724515589
E-mail: holzhaup@vscht.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Bezpečnost a ochrana zdraví ve školách a školských zařízeních - ŠKOLSKÝ ZÁKON VE ZNĚNÍ ÚČINNÉM OD 11 Propozice MŠMT a obecné: NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 18. ledna 2016 Propozice MŠMT a obecné: Poučení o bezpečnosti práce a zásadách ochrany zdraví Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 12/2023 Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: Propozice MŠMT a obecné: VYJÁDŘENÍ ÚK CHO KE ZMĚNĚ LEGISLATIVY PRO NAKLÁDÁNÍ S CHEMICKÝMI LÁTKAMI Soubory: Výsledková listina Soubory: Seznam postupujících Soubory: organizační informace


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj