50 - Chemická olympiáda

C

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: RNDr. Veronika Machková Ph.D.
E-mail: veronika.machkova@uhk.cz

Odborný garant - organizace: Přírodovědecká fakulta UHK
Adresa: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 09.04.2022
Termín přihlášek/uzávěrky: 22.03.2022
Místo konání: Přírodovědecká fakulta Univerzita Hradec Králové, budova
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Vysoká škola chemicko-technologická
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
Kont. osoba garanta soutěže: RNDr. Petr Holzhauser PhD.
Telefon: 724515589
E-mail: holzhaup@vscht.cz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj