A 6 - Chemická olympiáda

Garant soutěže: Vysoká škola chemicko-technologická
Adresa: Technická 5, 166 28 Praha 6 - Dejvice
WWW: http://olympiada.vscht.cz/
Kontaktní osoba: RNDr. Zuzana Kotková , tajemnice Chemické olympiády
Adresa: http://www.chemicka-olympiada.cz
Telefon: 725 139 751
E-mail: zuzana.kotkova@vscht.cz


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj