Fyzikální olympiáda

C

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Jiří Kratochvíl
E-mail: kratochvil@gjkt.cz

Odborný garant - organizace: Gymnázium J. K. Tyla
Adresa: Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 514 776
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 26.04.2023
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Gymnázium J.K.Tyla, Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Jan Kříž PhD.
Adresa: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 734 420 623
E-mail: jan.kriz@uhk.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Leták E F Propozice MŠMT a obecné: Leták G Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj