Fyzikální olympiáda

C

školní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: jednotlivé školy
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: do 27.03.2024
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: Povinná registrace soutěžících kat. A-D do systému OSMO. Soutěžící se registrují sami
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Jan Kříž PhD.
Adresa: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 734 420 623
E-mail: jan.kriz@uhk.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.2024 Soubory: Pravidla přihlašování 65. ročník


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj