Fyzikální olympiáda

Propozice: www.fyzikalniolympiada.cz

kategorie A až D pro SŠ, E až G (Archimediáda) pro školy základní.

Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Kříž PhD.
Adresa: Přírodovědecká fakulta Univerzity Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 734 420 623
E-mail: jan.kriz@uhk.cz

Soubory

Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.2024


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj