A 5 - Fyzikální olympiáda

Propozice: www.fyzikalniolympiada.cz

kategorie A až D pro SŠ, E až G (Archimediáda) pro školy základní.

Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa: Rokitanského 62, Hradec Králové 500 03
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Kříž PhD.
Telefon: 734 420 623
E-mail: jan.kriz@uhk.cz

Soubory

Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016
Propozice MŠMT a obecné: seznam postupujících E F
Propozice MŠMT a obecné: Termíny
Propozice MŠMT a obecné: Úvodní dopis + přihláška


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj