20 - Dětská scéna, celostátní přehlídka dětských recitátorů

2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ

Náchod - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Jana Portyková
Telefon: 495 582 622
E-mail: jana.portykova@seznam.cz

Odborný garant - organizace: ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Smiřických 1237
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Organizátor kola: ZUŠ Náchod
Adresa: Tyršova 247, 547 01 Náchod
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Jana Nývltová
Adresa: Smiřických 1237, 547 01 Náchod
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: .
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Adresa: Fügnerovo nám. 5, Praha 2
WWW: http://www.artama.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jakub Hulák
Telefon: 778 702 490
E-mail: hulak@nipos.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj