20 - Dětská scéna, celostátní přehlídka dětských recitátorů

2. kat. - žáci 4. - 5. ročníků ZŠ

Hradec Králové - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Jana Portyková
Telefon: 495 582 622
E-mail: jana.portykova@seznam.cz

Odborný garant - organizace: ZUŠ Střezina H. Králové
Adresa: Na Střezině 1042, 500 03 Hradec Králové
Telefon: 495 279 600, 604 206 711
E-mail: info@strezina.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: .
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Adresa: Fügnerovo nám. 5, Praha 2
WWW: http://www.artama.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jakub Hulák
Telefon: 778 702 490
E-mail: hulak@nipos.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj