B 41 - Dětská scéna - přehlídka dětských recitátorů

1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Alena Rodrová
Telefon: 499 815 828
Odborný garant - organizace: ZUŠ Trutnov
Adresa: Krakonošovo nám. 73, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 815 828
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Trutnov
Adresa: Malé nám. 158, 541 01 Trutnov
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Alena Zmeškalová (Ročková)
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 16.03.2020
Termín přihlášek/uzávěrky: 21.02.2020
Místo konání: ZUŠ Trutnov-Divadýlko Trdýlko
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Adresa: Fügnerovo nám. 5, Praha 2
WWW: http://www.artama.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jakub Hulák
Telefon: 778 702 490
E-mail: hulak@nipos.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj