B 41 - Dětská scéna - přehlídka dětských recitátorů

1. kat. - žáci 2. - 3. ročníků ZŠ

Rychnov n. Kn. - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Jana Portyková
Telefon: 495 582 622
E-mail: jana.portykova@seznam.cz

Odborný garant - organizace: Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové
Adresa: Okružní 1130
Telefon: 495 582 622
E-mail: divadlo@impulshk.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Rychnov n. Kn.
Adresa: Javornická 1501
Telefon: 724 882 643
E-mail: jedlinska@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Petra Jedlinská
Telefon: 724 882 643
E-mail: jedlinska@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 04.03.2020
Termín přihlášek/uzávěrky: 19.02.2020
Místo konání: RDS Carmina, Komenského 1579, RK
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Adresa: Fügnerovo nám. 5, Praha 2
WWW: http://www.artama.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jakub Hulák
Telefon: 778 702 490
E-mail: hulak@nipos.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj