Matematický klokan

Kadet

Rychnov n. Kn. - okresní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola:
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání:
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Vladimír Vaněk Ph.D.
Adresa: Katedra algebry a geometrie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, 17.listopadu 12, 77900, Olomouc
Telefon: 585634645
E-mail: vladimir.vanek@upol.cz


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj