7 - Matematický klokan

Kadet

školní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: jednotlivé školy
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 18.03.2022
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání:
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Katedra algebry a geometrie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Adresa: tř. 17. listopadu 12, 77900 Olomouc
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Vladimír Vaněk Ph.D.
Telefon: 585634645
E-mail: vladimir.vanek@upol.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Soubory: Výsledková listina Soubory: Statistika Soubory: Diplom Soubory: Osvědčení Soubory: Karta odpovědí Soubory: Základní informace


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj