A 9 - Matematický klokan

Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků - Olomouc
Adresa: 17. listopadu 12, Olomouc 771 46
Telefon: 736 768 139
E-mail: silvie.zatloukalova@upol.cz
Kontaktní osoba: Prof. RNDr. Josef Molnár CSc.

Soubory

Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj