A 17 - Středoškolská odborná činnost

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Ing. Mgr. Miluše Matějcová
Adresa: Procházkova 303, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 840 092
E-mail: matejcova@centrum.cz

Odborný garant - organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
Adresa: Procházkova 303, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 840 092
E-mail: zdravstu@szstrutnov.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Trutnov
Adresa: Malé nám. 158, 541 01 Trutnov
Telefon: 722 569 512
E-mail: rockova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Alena Zmeškalová (Ročková)
Telefon: 604 489 196
E-mail: rockova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 03.04.2019
Termín přihlášek/uzávěrky: 14.03.2019
Místo konání: VOŠ zdrav. a SZŠ Trutnov
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: NIDV MŠMT
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: http://www.nidv.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Miroslava Fatková
Telefon: 222 122 210
E-mail: fatkova@nidv.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj