A 17 - Středoškolská odborná činnost

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Rychnov n. Kn. - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: PhDr. Marie Otavová
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Rychnov n. Kn.
Adresa: Javornická 1501
Telefon: 724 882 643
E-mail: jedlinska@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Tereza Lomnická
Telefon: 724882643
E-mail: lomnicka@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: 16.04.2020
Místo konání: Okresní kolo se nekoná, proběhne on-line krajské kolo
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: NIDV MŠMT
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: http://www.nidv.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Miroslava Fatková
Telefon: 733 125 984
E-mail: fatkova@nidv.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Aktualizované propozice pro online soutěž Propozice MŠMT a obecné: Propozice Soubory: Organizační informace OK všechny kategorie


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj