A 17 - Středoškolská odborná činnost

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Náchod - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: PhDr. Jaroslava Nývltová
E-mail: jajka@decko-nachod.cz

Odborný garant - organizace: ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Bartoňova 1005
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Náchod
Adresa: Bartoňova 1005
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Jana Nývltová
Adresa: Bartoňova 1005, 547 01 Náchod
Telefon: 724 882 652
E-mail: nyvltova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 04.04.2019
Termín přihlášek/uzávěrky: 15.03.2019
Místo konání: ŠZ pro DVPP Náchod, Bartoňova 1005
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: NIDV MŠMT
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: http://www.nidv.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Miroslava Fatková
Telefon: 222 122 210
E-mail: fatkova@nidv.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj