A 17 - Středoškolská odborná činnost

17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory

Jičín - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Drahoslava Ženatá
Telefon: 724882650
Odborný garant - organizace: ŠZDVPP, pracoviště Jičín
Adresa: Železnická 460
Telefon: 724 882 650
E-mail: zenata@cvkhk.cz
Organizátor kola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Jičín
Adresa: Pod Koželuhy 100, 506 01 Jičín
Telefon: 493 532 686
E-mail: posta@vos-sps-jicin.cz
Kontaktní osoba organizátora: Ing. Miroslav Vavroušek
Telefon: 732 157 314
E-mail: vavrousek@vos-sps-jicin.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: 16.04.2020
Místo konání: Okresní kolo se nekoná, proběhne on-line krajské kolo
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: NIDV MŠMT
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: http://www.nidv.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Miroslava Fatková
Telefon: 733 125 984
E-mail: fatkova@nidv.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Aktualizované propozice pro online soutěž Propozice MŠMT a obecné: Propozice Soubory: Organizační informace


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj