Středoškolská odborná činnost

15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: PaedDr. Luboš Hodný Ph.D.
Adresa: Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
E-mail: hodny@gjkt.cz

Odborný garant - organizace: Gymnázium J. K. Tyla
Adresa: Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 514 776
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 10.05.2022
Termín přihlášek/uzávěrky: 20.04.2022
Místo konání: Termín a místo-PRO VŠECHNY OBORY.GJKT Hr. Králové-dle aktuální epidemiolog.situace
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Senovážné náměstí 872/25, 110 00 Praha 1
WWW: www.soc.cz; www.talentovani.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Jana Ševcová
Telefon: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj