25 - Středoškolská odborná činnost

05. Geologie a geografie

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Ing. Mgr. Miluše Matějcová
Adresa: Procházkova 303, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 840 092
E-mail: matejcova@centrum.cz

Odborný garant - organizace: Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Trutnov
Adresa: Procházkova 303, 541 01 Trutnov
Telefon: 499 840 092
E-mail: zdravstu@szstrutnov.cz
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Trutnov
Adresa: Malé nám. 158, 541 01 Trutnov
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Alena Zmeškalová (Ročková)
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 17.03.2022
Termín přihlášek/uzávěrky: 03.03.2022
Místo konání: VOŠ zdrav., Střední zdrav. škola a OA Trutnov- dle aktuální epidem. situace
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Národní pedagogický institut ČR
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: www.talentovani.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Jana Ševcová
Telefon: 603 860 963
E-mail: jana.sevcova@npi.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016 Propozice MŠMT a obecné: Propozice Soubory: organizační informace


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj