A 17 - Středoškolská odborná činnost

01. Matematika a statistika

Hradec Králové - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: PaedDr. Luboš Hodný Ph.D.
Adresa: Gymnázium J. K. Tyla, Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
E-mail: hodny@gjkt.cz

Odborný garant - organizace: Gymnázium J. K. Tyla
Adresa: Tylovo nábřeží 682, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 514 776
Organizátor kola: ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Štefánikova 566
Telefon: 495 514 804
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Štefánikova 566, HK
Telefon: 495 514 804, 725 059 837
E-mail: berakova@cvkhk.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 08.04.2019
Termín přihlášek/uzávěrky: 19.03.2019
Místo konání: Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: NIDV MŠMT
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: http://www.nidv.cz
Kont. osoba garanta soutěže: Ing. Miroslava Fatková
Telefon: 222 122 210
E-mail: fatkova@nidv.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.8.2016


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj