Zeměpisná olympiáda

D

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Petr Stehno
Adresa: ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí 1166, Hradec Králové
Telefon: 495 540 532
E-mail: stehno@zsjirasek.cz

Odborný garant - organizace: ZŠ a MŠ, Hradec Králové, Jiráskovo nám
Adresa: Jiráskovo náměstí 1166, 500 02 Hradec Králové
E-mail: skola@zsjirasek.cz
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30. Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 27.03.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 07.03.2024
Místo konání: Gymnázium B. Němcové Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Univerzita Karlova
Adresa:
Telefon:
E-mail:
Kont. osoba garanta soutěže: RNDr. Jakub Jelen
Adresa: Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Albertov 6, Praha 2, 128 00
Telefon: 728368944
E-mail: jakub.jelen@natur.cuni.cz

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj