Dějepisná olympiáda

I.

Trutnov - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Monika Krejčí
E-mail: krejci@zskomtu.cz

Odborný garant - organizace: ZŠ Trutnov, Komenského 399
Telefon: 499 829 678
E-mail: zskomtu@zskomtu.cz
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Trutnov
Adresa: Lípová 223, 541 01 Trutnov
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Alena Zmeškalová
Telefon: 604 489 196
E-mail: zmeskalova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 17.01.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 12.12.2023
Místo konání: ZŠ Trutnov, Komenského 399
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jindřich Kolda Ph.D.
Adresa: Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, nám. Svobody 331, 500 03, Hradec Králové
E-mail: deo@uhk.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2023-2024 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 10.2023 Soubory: Výsledky kat I a II Soubory: Seznam pozvaných do OK Soubory: Přihláška kat. I a II Soubory: Organizační informace kat I a II


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj