Dějepisná olympiáda

I.

Rychnov n. Kn. - okresní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Rychnov n. Kn.
Adresa: Javornická 1501
Telefon: 724 882 643
E-mail: soutezerychnov@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Bc. Petra Vošlajerová
Telefon: 724 882 643
E-mail: soutezerychnov@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 18.01.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 08.12.2023
Místo konání: Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jindřich Kolda Ph.D.
Adresa: Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, nám. Svobody 331, 500 03, Hradec Králové
Telefon: 493331230
E-mail: koldaji2@uhk.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2023-2024 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 10.2023 Soubory: Výsledková listina Soubory: Organizační informace - kat. ZŠ,SŠ Soubory: Seznam postupujících Soubory: Přihláška - kat. ZŠ,SŠ


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj