Dějepisná olympiáda

I.

Jičín - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Jitka Víchová
Telefon: 493 533 133
E-mail: vichova.jitka@seznam.cz

Odborný garant - organizace: ZŠ 17. listopadu Jičín
Adresa: 17. listopadu, 506 01 Jičín
Telefon: 493 533 133
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Jičín
Adresa: Komenského nám. 45
Telefon: 724 882 650
E-mail: zenata@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Drahoslava Ženatá
Telefon: 724882650
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 17.01.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 08.12.2023
Místo konání: Základní škola 17. listopadu Jičín
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jindřich Kolda Ph.D.
Adresa: Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, nám. Svobody 331, 500 03, Hradec Králové
Telefon: 493331230
E-mail: koldaji2@uhk.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2023-2024 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 10.2023 Soubory: Výsledková listina Soubory: Seznam postupujících Soubory: Organizační informace Soubory: Přihláška


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj