Dějepisná olympiáda

I.

Hradec Králové - okresní kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Milena Strnadová
Adresa: Mandysova 1434
Telefon: 495 279 727
E-mail: strnadova@mandyska.cz

Odborný garant - organizace: ZŠ Hradec Králové, Mandysova
Adresa: Mandysova 1434
Telefon: 495 279 727
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30. Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 15.01.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 08.12.2023
Místo konání: KKIVI Hradec Králové, Na Okrouhlíku 1371
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Kont. osoba garanta soutěže: Mgr. Jindřich Kolda Ph.D.
Adresa: Katedra pomocných věd historických a archivnictví FF UHK, nám. Svobody 331, 500 03, Hradec Králové
Telefon: 493331230
E-mail: koldaji2@uhk.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2023-2024 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 10.2023 Soubory: přihláška Soubory: Výsledková listina Soubory: Organizační informace Soubory: Seznam postupujících a pozvánka


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj