Matematická olympiáda

P

školní kolo

Kontakty kola
Organizátor kola: jednotlivé školy
Kontaktní osoba organizátora:
Termíny
Plánovaný termín: do 15.11.2023
Termín konání: neuvedeno
Termín přihlášek/uzávěrky: neuvedeno
Místo konání: https://mo.mff.cuni.cz/p/
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa: Žitná 25, Praha 110 00
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Tomáš Bárta PhD.
Telefon: 776239437
E-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Návod pro školní garanty OSMO Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.1.2023 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.1.2023


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj