Matematická olympiáda

C

Královéhradecký kraj - krajské kolo

Kontakty kola
Odborný garant: Mgr. Petr Beneš
Adresa: Hradec Králové
Odborný garant - organizace: Biskupské gymnázium, církevní ZŠ,MŠ a ZUŠ
Adresa: Orlické nábřeží 356/1, 500 02 Hradec Králové
Telefon: 495 513 744
Organizátor kola: KKIVI ŠZDVPP, pracoviště Hradec Králové
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30. Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Kontaktní osoba organizátora: Mgr. Dana Beráková
Adresa: Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové
Telefon: 725 059 837
E-mail: berakova@kkivi.cz
Termíny
Plánovaný termín: neuvedeno
Termín konání: 09.04.2024
Termín přihlášek/uzávěrky: 01.03.2024
Místo konání: Biskupské gymnázium Hradec Králové
Prezence:
Poznámka:
Informace o garantovi soutěže
Garant soutěže: Jednota českých matematiků a fyziků
Adresa: Žitná 25, Praha 110 00
Kont. osoba garanta soutěže: doc. RNDr. Tomáš Bárta PhD.
Telefon: 776239437
E-mail: tomas.barta@mff.cuni.cz
Soubory a odkazy Propozice MŠMT a obecné: Návod pro školní garanty OSMO Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.1.2023 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád od 1.1.2023 Soubory: Organizační informace


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj